Οικονομικά Στοιχεία

Η Γεωπονική Συνεργασία είναι μια Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία - Ι.Κ.Ε. Μέτοχοι της εταιρείας είναι οι:

  • Σκαρδάσης Μιχάλης
  • Ψιλόπουλος Αθανάσιος

Στη συνέχεια παρατίθενται οι ισολογισμοί χρήσης των τελευταίων ετών: